Công ty Intersys Global phân phối ổ cứng emc storage tại việt nam, hdd emc dùng cho mọi dòng máy

Công ty Intersys Global phân phối ổ cứng emc storage tại việt nam, hdd emc dùng cho mọi dòng máy

Công ty Intersys Global phân phối ổ cứng emc storage, hdd emc dùng cho mọi dòng máy:
EMC VNX 5100,EMC VNX 5200,EMC VNX 5300,EMC VNX 5400,EMC VNX 5500,EMC VNX 5600,EMC VNX 5700,EMC VNX 5800, EMC VNX 7500, EMC VNX 7600, EMC VNX 7800, EMC VNX 8000, EMC VNXe 3100, EMC VNXe 3150, EMC VNXe 3200, EMC VNXe 3300, EMC CX3 10, EMC CX3 20, EMC CX3 40, EMC CX3 80, EMC CX4 120, EMC CX4 240, EMC CX4 480, EMC CX4 960

Hiện nay, Công Ty Intersys Global là nhà phân phối ổ cứng EMC hàng đầu Việt Nam.

Sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và sử dụng tại hầu hết tất các trung tâm dữ liệu hàng đầu trong nước như: VNPT, VINAPHONE, MOBIPHONE, VTC, VTV, FPT, VDC, VINASAT,CẢNG HÀNG KHÔNG NỘI BÀI...Sản phẩm của chúng tôi còn được các đối tác tin tưởng và đưa vào sử dụng tại các cơ quan của chính phủ như: Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Sở Thông Tin và Truyền Thông Tỉnh Bắc Giang...

Chúng tôi có thể hỗ trợ đầy đủ cho quý khách hàng những sản phẩm linh kiện máy chủ từ các dòng mới nhất đến các dòng cũ, ngoài ra chúng tôi còn có thể cung cấp cho quý vị giải pháp Lưu Trữ, giải pháp về Mạng và Bảo Mật...

Các dòng máy đang được hỗ trợ tốt nhất:

 • EMC VNX 5100
 • EMC VNX 5200
 • EMC VNX 5300
 • EMC VNX 5400
 • EMC VNX 5500
 • EMC VNX 5600
 • EMC VNX 5700
 • EMC VNX 5800
 • EMC VNX 7500
 • EMC VNX 7600
 • EMC VNX 7800
 • EMC VNX 8000
 • EMC VNXe 3100
 • EMC VNXe 3150
 • EMC VNXe 3200
 • EMC VNXe 3300
 • EMC CX3 10
 • EMC CX3 20
 • EMC CX3 40
 • EMC CX3 80
 • EMC CX4 120
 • EMC CX4 240
 • EMC CX4 480
 • EMC CX4 960

Danh sách sản phẩm ổ cứng EMC được bán tại Công ty Intersys Global:

Tên Sản phẩm PN
Ổ Cứng EMC 36GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-36 005049098
Ổ Cứng EMC 36GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-36 005047879
Ổ Cứng EMC 36GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-36 005048293
Ổ Cứng EMC 36GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-36 005048539
Ổ Cứng EMC 36GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-36 005048610
Ổ Cứng EMC 36GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-36 005048611
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-73 005048290
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-73 005048533
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-73 005048583
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-73 005048589
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-73 005048600
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-73 005048617
Ổ Cứng EMC 36GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-36, PN: 005048626
Ổ Cứng EMC 36GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-36, PN: 005048704
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005047873
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048129
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048257
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048443
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048492
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048516
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048519
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048538
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048562
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048614
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048623
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048806
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048812
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048707
Ổ Cứng EMC 73GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-73, PN: 005048705
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048646
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048659
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048700
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048729
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048739
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048833
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048845
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005049015
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048843
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048854
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048748
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048496
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048530
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048580
Ổ Cứng EMC 73GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-73, PN: 005048631
Ổ Cứng EMC 100GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-100E, PN: 005049263
Ổ Cứng EMC 100GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-100E, PN: 005049296
Ổ Cứng EMC 100GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-100E, PN: 005049621
Ổ Cứng EMC 100GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-100E, PN: 005050187
Ổ Cứng EMC 100GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-100E, PN: 005050367
Ổ Cứng EMC 100GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-100E, PN: 005050365
Ổ Cứng EMC 100GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-100E, PN: 005050501
Ổ Cứng EMC 100GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-100E, PN: 005051388
Ổ Cứng EMC 100GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-100E, PN: 005051387
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048031
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048128
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048255
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048442
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048491
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048495
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048531
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048563
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048581
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048598
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048604
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048615
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048624
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048632
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048698
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048702
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048807
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 005048971
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 118032505-A01
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 118032527-A01
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 118032475-A03
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G10-146, PN: 118032458-A01
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-146, PN: 100-880-285
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-146, PN: 100-880-058
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-146, PN: 100-880-818
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-146, PN: 101-000-091
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-146, PN: 101-000-007
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-146, PN: 100-885-128
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-146, PN: 100-880-931
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-146, PN: 100-880-895
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-146, PN: 100-880-876
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-146, PN: 005048534
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-146, PN: 005048584
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-146, PN: 005048588
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-146, PN: 005048602
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-146, PN: 005048618
Ổ Cứng EMC 146GB 2GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G15-146, PN: 005048627
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048619
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048660
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048701
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048730
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048740
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048839
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048834
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048846
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048968
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048844
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048855
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005049431
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048749
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048847
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048785
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048873
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048851
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: 005048963
Ổ Cứng EMC 146GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-146, PN: ST3146855SS
Ổ Cứng EMC 200GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-200E, PN: 005049264
Ổ Cứng EMC 200GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-200E, PN: 005049297
Ổ Cứng EMC 200GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-200E, PN: 005049622
Ổ Cứng EMC 200GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-200E, PN: 005050188
Ổ Cứng EMC 200GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-200E, PN: 005050368
Ổ Cứng EMC 200GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-200E, PN: 005050366
Ổ Cứng EMC 200GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-200E, PN: 005050502
Ổ Cứng EMC 200GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-200E, PN: 005050503
Ổ Cứng EMC 200GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-200E, PN: 005051197
Ổ Cứng EMC 200GB 6G 2.5 SAS SSD, Model: V3-2S6F-200E, PN: 005051195
Ổ Cứng EMC 250GB 4GB 5.4K 3.5 ATA HDD, Model: CX-AT05-250, PN: 005047939
Ổ Cứng EMC 250GB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SA07-250, PN: 005048379
Ổ Cứng EMC 250GB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SA07-250, PN: 005048712
Ổ Cứng EMC 250GB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SA07-250, PN: 005048824
Ổ Cứng EMC 250GB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-AT07-250, PN: 005048427
Ổ Cứng EMC 250GB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-AT07-250, PN: 005048821
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 005048633
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 005048808
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 005048597
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 005048564
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 005048532
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 005048582
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 005048616
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 005048625
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 005048699
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 005048703
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 0TW656
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 118032567-A01
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 118032506-A01
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 118032528-A02
Ổ Cứng EMC 2GB 300GB 10K RPM FC HDD, Model: CX-2G10-300, PN: 118032547-A01
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005048751
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005048836
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005048953
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005048841
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005048972
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005049162
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005048842
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005049117
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005049691
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005049680
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005049679
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005049892
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-300, PN: 005050218
Ổ Cứng EMC 300GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-300, PN: 101-000-005
Ổ Cứng EMC 300GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-300, PN: 101-000-090
Ổ Cứng EMC 300GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-300, PN: 100-885-126
Ổ Cứng EMC 300GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-300, PN: 100-880-817
Ổ Cứng EMC 300GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-300, PN: 100-880-875
Ổ Cứng EMC 300GB 2GB 10K 3.5 FC HDD, Model: DMX-2G10-300, PN: 101-000-086
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048731
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048741
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048848
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048926
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048950
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005049031
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005049119
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048840
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048835
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048969
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005049156
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048856
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005049692
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048750
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005048913
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005050916
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: 005050915
Ổ Cứng EMC 300GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-300, PN: ST3300657FC
Ổ Cứng EMC 300GB 3G 15K 3.5 SAS HDD, Model: AX-SS15-300, PN: 005048786
Ổ Cứng EMC 300GB 3G 15K 3.5 SAS HDD, Model: AX-SS15-300, PN: 005048852
Ổ Cứng EMC 300GB 3G 15K 3.5 SAS HDD, Model: AX-SS15-300, PN: 005048875
Ổ Cứng EMC 300GB 3G 15K 3.5 SAS HDD, Model: AX-SS15-300, PN: ST3300655SS
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-300, PN: 005049175
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-300, PN: 005049299
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-300, PN: 005049196
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-300, PN: 005049819
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-300, PN: 005050280
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-300, PN: 005050278
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-300, PN: 005049796
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-300, PN: 005049797
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-300, PN: 005050339
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS15-300, PN: 005049273
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS15-300, PN: 005049271
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS15-300, PN: 005049673
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS15-300, PN: 005049671
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-300, PN: 005048946
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-300, PN: 005049292
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-300, PN: 005049197
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-300, PN: 005049821
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-300, PN: 005050277
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-300, PN: 005050279
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-300, PN: 005049799
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-300, PN: 005049800
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-300, PN: 005050340
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-300, PN: 005050341
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS15-300, PN: 005049940
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS15-300, PN: 005050926
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS15-300, PN: 005050925
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS15-300, PN: 005050853
Ổ Cứng EMC 300GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS15-300, PN: 005050852
Ổ Cứng EMC 300GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-300, PN: 005049037
Ổ Cứng EMC 300GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-300, PN: 005049674
Ổ Cứng EMC 300GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-300, PN: 005049905
Ổ Cứng EMC 300GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-300, PN: 005050938
Ổ Cứng EMC 300GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-300, PN: 005050937
Ổ Cứng EMC 320GB 5.4K 3.5 SATA HDD, Model: CX-AT05-320, PN: 118032260
Ổ Cứng EMC 320GB 5.4K 3.5 SATA HDD, Model: CX-AT05-320, PN: 005048012
Ổ Cứng EMC 320GB 3GB 7.2K 3.5 ATA HDD, Model: CX-AT07-320, PN: 005048715
Ổ Cứng EMC 400GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-400, PN: 005048775
Ổ Cứng EMC 400GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-400, PN: 005048837
Ổ Cứng EMC 400GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-400, PN: 005049681
Ổ Cứng EMC 400GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-400, PN: 005050104
Ổ Cứng EMC 400GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-400, PN: 005050219
Ổ Cứng EMC 400GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-400, PN: 118032576-A04
Ổ Cứng EMC 400GB 3GB 10K SAS 3.5 HDD, Model: AX-SS10-400, PN: 005048811
Ổ Cứng EMC 400GB 3GB 10K SAS 3.5 HDD, Model: AX-SS10-400, PN: 005048960
Ổ Cứng EMC 400GB 3GB 10K SAS 3.5 HDD, Model: AX-SS10-400, PN: 005050107
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-450, PN: 005048954
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-450, PN: 005049115
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-450, PN: 005048974
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-450, PN: 005049164
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-450, PN: 005049689
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-450, PN: 005049682
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-450, PN: 005049893
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-450, PN: 005050220
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-450, PN: 005048849
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-450, PN: 005048970
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-450, PN: 005048951
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-450, PN: 005049032
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-450, PN: 005049120
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-450, PN: 005049158
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-450, PN: 005049693
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-450, PN: 005050918
Ổ Cứng EMC 450GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-450, PN: 005050917
Ổ Cứng EMC 450GB 3GB 15K 3.5 SAS HDD, Model: AX-SS15-450, PN: 005048877
Ổ Cứng EMC 450GB 3GB 15K 3.5 SAS HDD, Model: AX-SS15-450, PN: 005048957
Ổ Cứng EMC 450GB 3GB 15K 3.5 SAS HDD, Model: AX-SS15-450, PN: 005049035
Ổ Cứng EMC 450GB 3GB 15K 3.5 SAS HDD, Model: AX-SS15-450, PN: 005048965
Ổ Cứng EMC 450GB 3GB 15K 3.5 SAS HDD, Model: AX-SS15-450, PN: 005050913
Ổ Cứng EMC 500-GB 2GB 7.2K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G72-500, PN: 005048696
Ổ Cứng EMC 500-GB 2GB 7.2K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G72-500, PN: 005048596
Ổ Cứng EMC 500-GB 2GB 7.2K 3.5 FC HDD, Model: CX-2G72-500, PN: 005048809
Ổ Cứng EMC 500GB SATA 7.2K 3.5 HDD, Model: CX-AT07-500, PN: 005048697
Ổ Cứng EMC 500GB SATA 7.2K 3.5 HDD, Model: CX-AT07-500, PN: 005048716
Ổ Cứng EMC 500GB SATA 7.2K 3.5 HDD, Model: CX-AT07-500, PN: 005048574
Ổ Cứng EMC 500GB SATA 7.2K 3.5 HDD, Model: CX-AT07-500, PN: 005048798
Ổ Cứng EMC 500GB SATA 7.2K 3.5 HDD, Model: CX-AT07-500, PN: 118032497
Ổ Cứng EMC 500GB 7.2K 3.5 SATA  AX150 HDD, Model: AX-S207-500, PN: 005048607
Ổ Cứng EMC 500GB SATA 7.2K 3.5 HDD, Model: CX-SA07-500, PN: 005048608
Ổ Cứng EMC 500GB SATA 7.2K 3.5 HDD, Model: AX-SA07-500, PN: 005048606
Ổ Cứng EMC 500GB SATA 7.2K 3.5 HDD, Model: AX-SA07-500, PN: 005048720
Ổ Cứng EMC 500GB SATA 7.2K 3.5 HDD, Model: AX-SA07-500, PN: 005048820
Ổ Cứng EMC 500GB SATA 7.2K 3.5 HDD, Model: AX-SA07-500, PN: 005048795
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-600, PN: 005048955
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-600, PN: 005049116
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-600, PN: 005049166
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-600, PN: 005049690
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-600, PN: 005049683
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-600, PN: 005049894
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-600, PN: 005050221
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 10K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G10-600, PN: 118032664-A01
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-600, PN: 005048952
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-600, PN: 005049033
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-600, PN: 005049118
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-600, PN: 005049160
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-600, PN: 005049694
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-600, PN: 005050919
Ổ Cứng EMC 600GB 4GB 15K 3.5 FC HDD, Model: CX-4G15-600, PN: 005050920
Ổ Cứng EMC 600GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-600, PN: 005049039
Ổ Cứng EMC 600GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-600, PN: 005049678
Ổ Cứng EMC 600GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-600, PN: 005049906
Ổ Cứng EMC 600GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-600, PN: 005050940
Ổ Cứng EMC 600GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-600, PN: 005050939
Ổ Cứng EMC 600GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-600, PN: 118032656-A01
Ổ Cứng EMC 600GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-600, PN: 9FN066-031
Ổ Cứng EMC 600GB 6GB 15K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS15-600, PN: ST3600057SS
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-600, PN: 005049249
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-600, PN: 005049301
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-600, PN: 005049202
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-600, PN: 005049818
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-600, PN: 005050281
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-600, PN: 005050284
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-600, PN: 005049801
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-600, PN: 005049802
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-600, PN: 005050342
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-600, PN: 005050343
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS15-600, PN: 005049274
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS15-600, PN: 005049272
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS15-600, PN: 005049675
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS15-600, PN: 005049677
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-600, PN: 005049250
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-600, PN: 005049294
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-600, PN: 005049203
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS10-600, PN: 005050694
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS10-600, PN: 005050697
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS10-600, PN: 005050205
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS10-600, PN: 005050208
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS15-600, PN: 005049941
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS15-600, PN: 005050928
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS15-600, PN: 005050927
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS15-600, PN: 005050855
Ổ Cứng EMC 600GB 6G 15K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS15-600, PN: 005050854
Ổ Cứng EMC 750GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-S207-750, PN: 005048724
Ổ Cứng EMC 750GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-S207-750, PN: 005048803
Ổ Cứng EMC 750GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-S207-750, PN: 005048826
Ổ Cứng EMC 750GB 3GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SS07-750, PN: 005048777
Ổ Cứng EMC 750GB 3GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SS07-750, PN: 005048830
Ổ Cứng EMC 750GB 3GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SS07-750, PN: 005050670
Ổ Cứng EMC 750GB 3GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SS07-750, PN: 005049063
Ổ Cứng EMC 750GB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-750, PN: 005048726
Ổ Cứng EMC 750GB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-750, PN: 005048796
Ổ Cứng EMC 750GB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-750, PN: 005048889
Ổ Cứng EMC 750GB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-750, PN: 118032551
Ổ Cứng EMC 750GB 4GB 7.2K 3.5 ATA HDD, Model: CX-AT07-750, PN: 005048723
Ổ Cứng EMC 750GB 4GB 7.2K 3.5 ATA HDD, Model: CX-AT07-750, PN: 005048799
Ổ Cứng EMC 750GB 4GB 7.2K 3.5 ATA HDD, Model: CX-AT07-750, PN: 005048822
Ổ Cứng EMC 750GB 4GB 7.2K 3.5 ATA HDD, Model: CX-AT07-750, PN: 005048828
Ổ Cứng EMC 900GB 6GB 10K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS10-900, PN: 005049577
Ổ Cứng EMC 900GB 6GB 10K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS10-900, PN: 005050276
Ổ Cứng EMC 900GB 6GB 10K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS10-900, PN: 005049808
Ổ Cứng EMC 900GB 6GB 10K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS10-900, PN: 005050348
Ổ Cứng EMC 900GB 6GB 10K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS10-900, PN: 005050707
Ổ Cứng EMC 900GB 6GB 10K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS10-900, PN: 005050398
Ổ Cứng EMC 900GB 6GB 10K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS10-900, PN: 005051474
Ổ Cứng EMC 900GB 6GB 10K 3.5 SAS HD, Model: V2-PS10-900, PN: 005051473
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-900, PN: 005049205
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-900, PN: 005049302
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-900, PN: 005049956
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-900, PN: 005049924
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-900, PN: 005049806
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-900, PN: 005049807
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-900, PN: 005050346
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-900, PN: 005050347
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-900, PN: 005050695
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS10-900, PN: 005050206
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005049206
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005049295
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005049951
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005049925
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005049810
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005049809
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005050350
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005050349
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005050701
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005050704
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005050212
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005050215
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005051468
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005051467
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005051462
Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 2.5 SAS HDD, Model: V3-2S10-900, PN: 005051461
 Ổ Cứng EMC 900GB 6G 10K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS10-900, PN: 005050209
Ổ Cứng EMC 1TB 3GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SS07-010, PN: 005048805
Ổ Cứng EMC 1TB 3GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SS07-010, PN: 005048831
Ổ Cứng EMC 1TB 3GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SS07-010, PN: 005049024
Ổ Cứng EMC 1TB 3GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SS07-010, PN: 005050063
Ổ Cứng EMC 1TB 3GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: AX-SS07-010, PN: 005050669
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 118032579
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049028
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 118032589
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 118032696
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 118032685
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 118032791
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 118032844
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 118032589-A04
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 9CA158-031
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: ST31000340NS
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005048829
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005048797
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049238
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049542
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049070
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049520
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049412
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049700
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049541
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049687
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049258
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005049976
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005051104
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005051105
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005048823
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-010, PN: 005048800
Ổ Cứng EMC 1TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-010, PN: 005049306
Ổ Cứng EMC 1TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-010, PN: 005049503
Ổ Cứng EMC 1TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-010, PN: 005050288
Ổ Cứng EMC 1TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-010, PN: 005050739
Ổ Cứng EMC 1TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-010, PN: 005050139
Ổ Cứng EMC 1TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-010, PN: 005049305
Ổ Cứng EMC 1TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-010, PN: 005049494
Ổ Cứng EMC 1TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-010, PN: 005049407
Ổ Cứng EMC 1TB 4GB 5.4K 3.5 SATA HDD, Model: CX-LP05-010, PN: 005048853
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005049279
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005049449
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005049450
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005049748
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005049496
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005049497
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005049225
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005049498
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005050291
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005050743
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005050143
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005050584
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-020, PN: 005050948
Ổ Cứng EMC 2TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-020, PN: 005049058
Ổ Cứng EMC 2TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-020, PN: 005049061
Ổ Cứng EMC 2TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-020, PN: 005049071
Ổ Cứng EMC 2TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-020, PN: 005049259
Ổ Cứng EMC 2TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-020, PN: 005049552
Ổ Cứng EMC 2TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-020, PN: 005050480
Ổ Cứng EMC 2TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-020, PN: 005050041
Ổ Cứng EMC 2TB 4GB 7.2K 3.5 SATA HDD, Model: CX-SA07-020, PN: 005049457
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-020, PN: 005050037
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-020, PN: 005050290
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-020, PN: 005050329
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-020, PN: 005050330
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-020, PN: 005050740
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-020, PN: 005050140
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-020, PN: 005049829
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-020, PN: 005050554
Ổ Cứng EMC 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-020, PN: 005050945
Ổ Cứng EMC 2-TB 4GB 5.4K 3.5 SATA HDD, Model: CX-LP05-020, PN: 005049085
Ổ Cứng EMC 2-TB 4GB 5.4K 3.5 SATA HDD, Model: CX-LP05-020, PN: 005051021
Ổ Cứng EMC 3TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-030, PN: 005049278
Ổ Cứng EMC 3TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-030, PN: 005049280
Ổ Cứng EMC 3TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-030, PN: 005049453
Ổ Cứng EMC 3TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-030, PN: 005049454
Ổ Cứng EMC 3TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-030, PN: 005049943
Ổ Cứng EMC 3TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-030, PN: 005050331
Ổ Cứng EMC 3TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-030, PN: 005050332
Ổ Cứng EMC 3TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-030, PN: 005050744
Ổ Cứng EMC 3TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V4-VS07-030, PN: 005050144
Ổ Cứng EMC 3TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-030, PN: 005049291
Ổ Cứng EMC 3TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-030, PN: 005049948
Ổ Cứng EMC 3TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-030, PN: 005050747
Ổ Cứng EMC 3TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-030, PN: 005050147
Ổ Cứng EMC 3TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-030, PN: 005050586
Ổ Cứng EMC 3TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-030, PN: 005050592
Ổ Cứng EMC 4TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-040, PN: 005050148
Ổ Cứng EMC 4TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-040, PN: 005050748
Ổ Cứng EMC 4TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-040, PN: 005050749
Ổ Cứng EMC 4TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-040, PN: 005050149
Ổ Cứng EMC 4TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-040, PN: 005050552
Ổ Cứng EMC 4TB 6G 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V3-VS07-040, PN: 005050953
Ổ Cứng EMC 4TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-040, PN: 005050751
Ổ Cứng EMC 4TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-040, PN: 005050151
Ổ Cứng EMC 4TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-040, PN: 005050588
Ổ Cứng EMC 4TB 6GB 7.2K 3.5 SAS HDD, Model: V2-PS07-040, PN: 005050956

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi :

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INTERSYS TOÀN CẦU

Số hotline : (024) 33 26 27 28
Email: info@intersys.com.vn
Website : www.intersys.com.vn

Văn phòng chính : Tầng 5, Số 7-C8, Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 0948.40.70.80

Tại TP HCM : 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 098.234.5005